Bootcamp


Poznaj pakiet technologii i narzędzi niezbędny do rozpoczęcia pracy w zawodzie Data Scientist w trakcie blisko 420h nauki zakończonej zdobyciem kompetencji umożliwiających podjęcie pracy na stanowisku Data Scientist.

Harmonogram
40H KURS ONLINE "PYTHON W ANALIZIE DANYCH" GRATIS TYLKO DO 2 GRUDNIA!

Zdobądź kwalifikacje niezbędne do pracy w komercyjnych projektach

Zdobądź kompetencje pożądane na rynku pracy, dostosowane do aktualnych potrzeb biznesu i oczekiwań pracodawców względem kandydatów na stanowisko Data Scientist.


Nasz bootcamp dostarcza kompleksowej wiedzy z obszaru data science. Podczas programu nabędziesz praktyczne umiejętności, które stale będziesz wykorzystywać do rozwiązywania problemów w przyszłej pracy. Na kursie:

 • nauczysz się języka Python, w szczególności bibliotek ukierunkowanych na analizę danych
 • poznasz statystyczne metody analizy danych
 • w stopniu bardzo dobrym opanujesz metody uczenia maszynowego oraz poznasz uczenie głebokie (deep learning)
 • poznasz bibliotekę Spark do przetwarzania big data
 • nauczysz się korzystać z systemu kontroli wersji Git
 • nauczysz się posługiwać językiem SQL

Absolwenci bootcampu Data Science potrafią wykorzystywać algorytmy uczenia maszynowego w rozwiązywaniu problemów takich jak:

 • wykrywanie oszustw finansowych (wykrywanie podejrzanych transakcji)
 • przewidywanie odejść klientów (churn prediction)
 • przewidywanie dokonania zakupu przez klientów
 • przewidywanie ruchów indeksów giełdowych
 • przewidywanie popytu na produkty
 • odgadywanie cech psycho-demograficznych (płci, wieku, poglądów politycznych, itp.) użytkowników sieci społecznościowych
 • przewidywanie wyników meczów sportowych
 • rozpoznawanie wydźwięku opinii
 • rozpoznawanie zawartości obrazów
Zobacz szczegółowy program
Sprawdź opinie naszych absolwentów

SQL

Wykaz technologii

Czy program Data Science PRO jest dla Ciebie?

ZALEŻY NAM NA REALNYM EFEKCIE

TAK, jeśli...

 • masz silną motywację do poznania w krótkim czasie całego spektrum zagadnień związanych z pracą w branży data science
 • jesteś gotów na intensywną naukę zarówno podczas zajęć, jak i poza nimi
 • posiadasz umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów (sprawdzimy to na testach predyspozycji!)
 • znasz język angielski na poziomie minimum B2
Zaaplikuj

NIE, jeśli...


 • nie znasz podstawowych pojęć programistycznych (niezależnie od języka programowania) - w takim wypadku zalecamy najpierw wykonanie dowolnego kursu wprowadzającego do programowania w Pythonie

Co oferuje nasz program rozwojowy?

Ogrom wiedzy w maksymalnie krótkim czasie

420h nauki, w tym 256h na żywo online z najlepszymi mentorami

(16 weekendów) + szkolenie z rekruterem

Dostęp do nagrań ze wszystkich zajęć

Mentorzy z doświadczeniem dydaktycznym i projektowym

Program

Python podstawy + Git

 • Środowisko Pycharm
 • Python: typy danych, instrukcje sterujące, funkcje, wyrażenia listotwórcze, obsługa wyjątków
 • Git, Bash - podstawy
 • Moduły
 • Wyrażenia regularne (regexy)
 • Podstawy programowania obiektowego
 • Pliki tekstowe (czytanie/zapis), serializacja obiektów
 • Wprowadzenie do generatorów i przetwarzania dat
Python rozszerzenie
 • Środowisko Jupyter
 • Numpy: praca z tablicami, ćwiczenia praktyczne
 • Matplotlib

Python: Numpy i Matplotlib

 • Pandas: wczytywanie danych, transformacje danych, agregacje
 • Czytanie tabel z pików tekstowych, .csv, arkuszy excelowych .xls, pliki .json

Python: Pandas

Python: praca z różnymi źródłami danych

 • Obsługa plików .xml
 • Pobieranie danych z publicznego API
 • Web scraping
 • SQL, czytanie danych z baz z poziomu Pythona
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 • Statystyka opisowa
 • Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (zmienna losowa, różne rozkłady, wartość oczekiwana, wariancja)
 • Estymacja punktowa i przedziały ufności
 • Testowanie hipotez
 • Test chi-kwadrat
 • Analiza wariancji
 • Wielowymiarowy rozkład normalny

Model regresji liniowej

 • Transformacje danych
 • Ocena jakości (analiza reziduów i różne metryki)
 • Schematy ewaluacji (train-test, walidacja krzyżowa)
 • Istotność zmiennych
 • Regularyzacja w modelu regresji liniowej: lasso, ridge
 • Automatyzacji procesu modelowania - pipelines (proste przypadki)
 • Optymalizacja hiperparametrów

Analiza szeregów czasowych

 • Podstawowe pojęcia
 • Model ARIMA
 • Dekompozycja szeregu
 • Ewaluacja

Uczenie maszynowe: problem klasyfikacji 1

 • Regresja logistyczna
 • Drzewo decyzyjne
 • Naiwny klasyfikator Bayesa
 • Knn
 • Svm
 • Las losowy
 • Bagging
 • Regularyzacja modeli i optymalizacja hiperparametrów
 • Przygotowywanie danych do modelowania

Uczenie maszynowe: problem klasyfikacji 2

 • Specjalistyczne miary oceny klasyfikatorów (F1, AUC)
 • Ocena ważności i metody selekcji cech
 • Problem niezbalanowanych klas (ważenie klas, metody resampligu, SMOTE)
 • Obsługa braków danych
 • Algorytm XGBoost
 • Rozkład SVD
 • Algorytm PCA i jego zastosowania: interpretacja, wizualizacja, element procesu predykcyjnego
 • Modelowanie na danych tekstowych: czyszczenie tekstu, macierz częstości słów, macierz ważności słów TFIDF, model LDA (ukryta alokacja Dirichleta)
Uczenie maszynowe: redukcja wymiaru i analiza danych tekstowych
 • Programistyczna strona uczenia maszynowego - implementacja złożonych pipelinów (w tym obiektowa implementacja transformatorów)

Uczenie maszynowe: inżynieria

 • Algorytm K-średnich (interpretacja, ewaluacja, wyznaczanie liczby skupień)
 • Algorytm grupowania hierarchicznego
 • Algorytm DBSCAN
 • Grupowanie dużych danych
Uczenie maszynowe: analiza skupień
 • Podstawowe sieci neuronowe - perceptron wielowarstwowy, regularyzacja klasyczna i dropout
 • Proces uczenia sieci: metoda spadku gradientu, batch, epoka, early stopping
 • Konwolucyjne sieci neuronowe - klasyfikacja obrazów
 • Transfer learning i augmentacja danych w klasyfikacji obrazów
 • Sieci rekurencyjne (w tym LSTM) - klasyfikacja tekstów, zanurzenia słów (word embeddings)
 • Zapoznanie z komponentami i architekturą
 • Przetwarzanie danych i API Spark SQL
 • Uczenie maszynowe w Spark ML
Deep learning (Keras)

Biblioteka Spark

Szkolenie z rekruterem

 • Przygotowanie do rozmowy o pracę
 • Tworzenie profesjonalnego CV oraz profilu zawodowego

Opiekun merytoryczny

Norbert Ryciak
Data Scientist w SigDelta. Od lat zajmuje się uczeniem maszynowym, a specjalizuje się w obszarze przetwarzania języka naturalnego i sztucznych sieciach neuronowych (deep learning). W 2015 roku ukończył z wyróżnieniem matematykę na Politechnice Warszawskiej o specjalizacji Statystyka Matematyczna i Analiza Danych. Kontynuował rozwój na doktoracie, w ramach którego prowadził badania nad metodami głębokiego uczenia w zastosowaniach związanych z przetwarzaniem tekstów - rozpoznawaniem wydźwięku i analizą składniową. Porzucił karierę naukową na rzecz pracy komercyjnej oraz profesjonalnej pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia i zajęcia na uczelniach, ale przede wszystkim kieruje Bootcampem Data Science Kodołamacza, na którym kształci przyszłych specjalistów Data Science.

EKSPERCKI PROGRAM ROZWOJOWY STWORZYLIŚMY Z MYŚLĄ O BUDOWANIU NAJLEPSZYCH KADR IT

Dlaczego warto zainwestować w kurs Data Science PRO?

Uczysz się od razu przez praktykę

Budowa aplikacji, projekty do samodzielnego wykonania, mniejsze ćwiczenia pomagające zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia

Wszyscy trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem produkcyjnym i dydaktycznym

Masz wsparcie mentora

Kadra zaangażowana w bootcampy wywodzi się ze środowisk akademickich związanych z Politechniką Warszawską oraz Polską Akademią Nauk. Jednocześnie są to osoby, które na co dzień pracują w projektach komercyjnych realizowanych dla firm z branży IT.

Nauka od najlepszych ekspertów

Poznajesz technologie pożądane na rynku pracy

W programie znajdziesz wszystko co jest potrzebne do pracy na stanowiskach DS, nie ma tam nic ponad to, co nie byłoby potrzebne w praktyce (co jest typowe dla studiów)

Bootcamp realizowany jest w Pythonie - bardzo pożądanym przez pracodawców, wiodącym języku programowania w branży data science

Zdobywasz przydatną wiedzę

System zajęć został tak opracowany, aby przerwy pomiędzy zajęciami dały swobodę powtórzenia materiału w trakcie tygodnia

Sprawdzony system nauki

Portfolio

Zdobędziesz przewagę nad innymi dzięki własnemu portfolio z poważnym projektem z obszaru data science

Wyższe kompetencje to odpowiednio większe zarobki

Masz szansę na większe zarobki

Przygotujemy Cię do procesu rekrutacji na stanowisko juniorskie

Szkolenie z rekruterem W CENIE

Zaaplikuj na bootcamp

Liczba miejsc na edycję jest ograniczona. O udziale w kursie decyduje kolejność podpisanych umów po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji. Nie zwlekaj z decyzją!

Weekendowy

Zajęcia w soboty i niedziele

(16 weekendów)

9600

PLN

Możliwa płatność w ratach.

Kredyt 0% na 12 rat. Czytaj więcej >>>

CENA ZAWIERA

 • 256h na żywo z trenerem (online)
 • 40h pre-work
 • Szkolenie z rekruterem
 • 84h pracy własnej nad projektami
 • Nieograniczony dostęp do nagrań z kursu
 • Konsultacje i mentoring
 • Aktualne narzędzia i dobre praktyki
 • Zadania domowe i konsultacje przy ich rozwiązaniu na zamkniętej grupie na Slacku
 • Kurs e-learningowy Python w analizie danych (40h)*

TRYB ZDALNY

11.12.2021

CENA

APLIKACJA NA KURS KROK PO KROKU

Zapis na kurs

Zaaplikować możesz przez stronę bądź pisząc bezpośrednio do nas na email: info@kodolamacz.pl


Test predyspozycji

Otrzymasz od nas test sprawdzający logiczne myślenie. Na jego podstawie trener przeprowadzi z Tobą rozmowę rekrutacyjną.


Rozmowa z Trenerem

Mamy świadomość, że bootcamp Data Science jest kursem wymagającym, dlatego zaprosimy Cię na rozmowę telefoniczną z Trenerem (jeden z prowadzących zajęcia na bootcampie). Chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby zebrana grupa była na podobnym poziomie. Jeżeli teraz rozmowa się nie powiedzie, będziesz mieć czas na powtórzenie podstaw i przystąpienie do rekrutacji ponownie. Wszystko po to, żeby kurs był dla Ciebie jak najbardziej efektywny.


Decyzja

Po rozmowie otrzymasz decyzję o przystąpieniu do kursu. Zdarza się, że Trener rekomenduje przystąpienie do następnej edycji. Nie martw się, gdyż udostępnimy Ci materiały, które mogą pomóc Ci w nauce. Zależy nam, na efektywności Twojej nauki.


Materiały do samodzielnej nauki

Przed rozpoczęciem kursu otrzymasz materiały do samodzielnego przyswojenia, które pomogą wejść Ci w tryb nauki na kursie oraz pozwolą powtórzyć materiał wstępny. Przewidujemy, że będziesz potrzebować na zapoznanie się z nimi około 40 godzin.


Podpisanie umowy

Dopiero na tym etapie podpisujemy umowę. Chcemy, żebyś był w stu procentach pewien/pewna swojej decyzji. Pamiętaj, że są możliwe różne formy dofinansowania, możesz sprawdzić je tutaj. W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości zawsze możesz napisać do nas, postaramy się pomóc.


Rozpoczęcie kursu

Rozpoczynasz wybrany przez siebie kurs. Spędzisz 256 godzin na bootcampie. Dodatkowo przewidujemy, że potrzebujesz około 84 godzin pracy własnej, aby powtórzyć i utrwalić materiał z zajęć. Będzie to czas bardzo wymagający, ale dołożymy wszelkich starań, żeby pomóc Ci przejść przez niego tak, aby na końcu towarzyszyło Ci wyłącznie uczucie satysfakcji z włożonej pracy. A poświęcenie oraz wyrzeczenia zaowocowały zdobytą wiedzą oraz autorskim projektem.


Projekt końcowy

Certyfikat uzupełniony o opinię Trenera oraz tytuł projektu otrzymują uczestnicy, którzy wykonają projekt końcowy. Jest to rozbudowany projekt wykorzystujący w pełni wiedzę zdobytą na kursie i będący swoistą wizytówką nabytych kompetencji. Projekt można rozpocząć w trakcie trwania bootcampu. Na jego ukończenie jest jeden miesiąc po zakończeniu kursu. Przewidujemy, że zrobienie projektu zajmie Ci około 40 godzin. W tym czasie uczestnicy mają pełne wsparcie opiekuna merytorycznego zarówno na etapie wybrania tematu, jak i w momencie napotkania późniejszych problemów, podczas tworzenia swojego projektu. Historie naszych absolwentów możesz podejrzeć tutaj.

Masz pytania? Sprawdź FAQ!

22.01.2022

VOUCHERY
DOFINANSOWANIE
* Dotyczy aplikacji złożonych między 24.11.2021 a 2.12.2021.
Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
START GRUPY 1

START GRUPY 2

Przeczytaj co sądzą o kursie jego absolwenci

96,3% naszych absolwentów poleciłoby innym udział w bootcampie Data Science wg. badania przeprowadzonego przez nas na wiosnę 2021 roku. Sprawdź co o nas myślą!

Bootcamp dostarczył mi bardzo solidny background na temat ML i programowania jako takiego - co jest b.ważne przy kontaktach z developerami, ustaleniami dotyczącymi struktury danych w bazach etc. Obecnie pracuję bardziej jako analityk biznesowy, niż analityk danych / data scientist. Jestem przekonany, że nie dostałbym obecnej pracy bez wiedzy oraz projektu z bootcampu :)
Bootcamp Data Science dał mi wiedzę teoretyczną i praktyczną, która przyczyniła się do rozwoju mojej kariery na stanowisku Data Scientista. Nowości i odkrycia napływające ze świata uczenia maszynowego, nie są mi obce i nie wywołują u mnie niepewności, ponieważ znam algorytmy, które odpowiadają za sposób funkcjonowania nowych rzeczy/odkryć.

Bootcamp to była jedna z najlepszych decyzji w moim zawodowym życiu. Jestem teraz na dobrej drodze do rozwoju, jestem zadowolony ze swojej pracy, widzę dużo możliwości w przyszłości. Muszę przyznać, że na samym początku było mi dosyć ciężko, bo zgodziłem się na bardzo niskie wynagrodzenie, ale po pierwszych 6 miesiącach zacząłem wychodzić na prostą. Moje braki z matematyki i software developmentu dają po sobie odczuć z pracy i czasem się zastanawiam czy w przyszłości będzie mnie to powstrzymywało przed rozwojem, ale wiem że to dopiero początek. Poza tym już kilka razy słyszałem od niezależnych osób siedzących w branży, że bootcamp Sages jest najlepszy i że cenią sobie jego absolwentów, więc ciepło mi się robi na serduszku.

Wydaje mi się, że trudno byłoby zrobić bardziej kompleksowy kurs dotyczący data science aniżeli ten zorganizowany przez Sages. Brałem również udział w studiach podyplomowych organizowanych przez jedną z uczelni wyższych w Warszawie i muszę przyznać, że zajęcia organizowane przez Sages stały na dużo wyższym poziomie zarówno praktycznym, teoretycznym jak i organizacyjnym.
Jedna z moich najlepszych decyzji w życiu i świetne wejście w świat IT. Poleciłbym również tym, którzy pracują z danymi ogólnie - Data Engineers, BI Developers etc.

Bootcamp odegrał w moim życiu rolę zwrotną i zawrotną :) Po pierwsze był pierwszym krokiem do zebrania się na odwagę na przebranżowienie. A po prawie 10 latach w budownictwie, z akademickim i zawodowym zapleczem, i ciepłą wypierdzianą pozycją na rynku, ciężko zebrać się na odwagę, wejść w nieznane i po raz kolejny zacznyać od zera. Po drugie, nie miałem informatycznego backgroundu. Bootcamp wykształcił we mnie nawyk samodoskonalenia się, bo między zajęciami musiałem nadrabiać braki, żeby na zadowalającym mnie poziomie rozumieć, co mówią do mnie prowadzący. Po trzecie - dzięki p1 i p2 nabrałem pewności siebie i nawet jeśli czegoś nie wiem, to wszystkiego można się nauczyć. Po czwarte - poznałem super ludzi, z niektórymi do tej pory utrzymuję kontakt, a nawet współpracuję.

Jestem bardzo zadowolony, że zdecydowałem się wziąć udział w Bootcamp Data Science. Moim zdaniem jest to bardzo dobry pierwszy krok, żeby rozpocząć swoją przygodę z analizą danych. Kurs w zintegrowany sposób przedstawia szeroki zakres zagadnień z dziedziny DS i dał mi narzędzia do dalszego pogłębiania wiedzy w tej tematyce.

Moze nie jestem najlepszym przykladem, bo nie planowalam sie w pelni przebranzowic, ale chcialam zdobyc umiejetnosci, ktore pozwolilyby mi lepiej wykonywac swoja prace, byc lepszym analitykiem, i samej proponowac bardziej innowacyjne rozwiazania. Codziennie korzystam z analizy i wizualizacji danych i wlasciwie to dzieki bootcampowi jestem tu, gdzie jestem (obecnie pozdrawiam z Budapesztu - po bootcampie Wegry sa juz trzecim krajem, w ktorym pracuje), tak wiec ogromne dzieki, robicie ekstra robote! :)

Mimo, że nie pracuję w DS, to bootcamp otworzył mi szersze możliwości pracy w IT. Zaczynałem jako "klepacz Excela", a teraz pracuję w consultingu w międzynarodowej korporacji przy wizualizacji danych za 100% większą stawkę niż przed bootcampem. Warto było.

🔴 Webinar

POZNAJMY SIĘ NA ŻYWO

Jak pracują Data Scientist w Polsce?
Jak rozpocząć swoją karierę w Data Science? Jak od podszewki wygląda praca w tej branży?
Zapraszamy na webinar 5 sierpnia o godz. 14:00!


Wydarzenie będzie miało charakter wywiadu, podczas którego nie zabraknie pytań o najdrobniejsze szczegóły pracy na stanowisku Data Scientist.

Zapisz się na webinar

Norbert Ryciak

opiekun merytoryczny kursu Data Science PRO, Data Scientist w SigDelta

Wiktor Zdzienicki

Data Scientist w Predica

FAQ

Jak wygląda proces rekrutacji na bootcamp?

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się na podstawie formularza aplikacyjnego. Po przesłaniu zgłoszenia kandydat otrzymuje drogą mailową zaproszenie do procesu rekrutacji. Rekrutacja jest dwuetapowa: obejmuje zadania, sprawdzające podstawową znajomość programowania oraz rozmowę kwalifikacyjną z trenerem (telefoniczna około 20 min.). Potwierdzenie terminu rozpoczęcia danego kursu następuje po zakończeniu całości procesu rekrutacyjnego na ten kurs.

Czy udział w programie gwarantuje znalezienie pracy?

Żaden kurs, szkolenie czy studia same w sobie nie gwarantują znalezienia pracy, ponieważ dostanie pracy zależy przede wszystkim od umiejętności kandydata. Możemy jednak dać Ci 100% gwarancję, że na bootcampie dostarczymy Ci wiedzy i narzędzi odpowiadających potrzebom współczesnego rynku pracy. Po Twojej stronie pozostaną dwa pozostałe czynniki sukcesu: zaangażowanie i ciężka praca.

Pełna zawartość programu opisana jest szczegółowo w sekcji Cena. Organizatorzy nie zapewniają sprzętu, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnikom na czas trwania kursu.

Co obejmuje cena kursu?

W przypadku osób prywatnych podana cena to cena końcowa, w przypadku finansowania szkolenia przez firmy - jest to cena netto - doliczamy 23% VAT.

Czy podana cena jest kwotą netto czy brutto?

Zajęcia odbywają się godzinach 9-17. Są podzielona na cztery bloki - po dwa przed i po przerwie obiadowej, rozdzielone przerwą. Nie ma podziału na zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe - zajęcia mają formę warsztatową i cały czas pracujemy przy swoich komputerach. Nie znaczy to, że w ogóle nie ma momentów, w których trener coś opowiada i pokazuje, a uczestnicy tylko słuchają. Natomiast takich momentów “wykładowych” jest stosunkowo mało, a do tego często mają formę angażującą - teoria płynnie przeplatana jest praktyką. Zajęcia są elastyczne i nieograniczone tradycyjnym sztywnych harmonogramem - jeżeli grupa ma trudności z opanowaniem pewnego zagadnienia, a inne są łatwiejsze, to prowadzący więcej czasu poświęci na to trudniejsze zagadnienie. Nie ma tu miejsca na mechaniczne odhaczanie punktów “podstawy programowej” - celem zajęć jest dobre opanowanie materiału przez uczestników, a plan kursu jest skonstruowany tak, że na wszystko jest czas. Standardem są również kształcące dyskusje wywiązujące się z pytań uczestników. Jest to wyższa jakość edukacji w stosunku do tradycyjnych studiów.

Jak wyglądają zajęcia?

Znam Pythona, czy mogę rozpocząć kurs od statystyki?

Bootcamp Data Science składa się z 32 zjazdów, w tym 10 zjazdów z Pythona. Jeżeli poznałeś Pythona na tyle dobrze, że masz te wszystkie zagadnienia opanowane, to oczywiście możesz rozpocząć kursu od 11 zjazdu - czyli od statystyki. Przed przystąpieniem do kursu będziesz mieć rozmowę z Trenerem, który sprawdzi Twoją znajomość języka Python, tak, abyś miał pewność, że jest ona wystarczająca. Koszt kursu dla osoby prywatnej rozpoczynającej szkolenie od 11 zjazdu wynosi 6 600 PLN.

Wymagania opisaliśmy na stronie w sekcji: Czy program Data Science PRO jest dla Ciebie? Natomiast jeśli w dalszym ciągu masz wątpliwości to pamiętaj, że będziesz mógł to sprawdzić w trakcie procesu rekrutacji, który jest darmowy i do niczego nie zobowiązuje. Rekrutacja obejmuje zadania z zakresu podstaw programowania oraz rozmowę indywidualną osoby merytorycznej z kandydatem.

Czy kurs jest dla mnie?

W obecnych czasach w Internecie da się znaleźć wszystko - i dotyczy to również tego czego uczymy na kursie. Natomiast nie istnieje jedno źródło (kurs online, zestaw materiałów, podręcznik dostępny online), które kondesowałoby tę wiedzę w jednym miejscu. Każde materiały dostępne w sieci pokrywają jedynie pewien wycinek całości i są one rozrzucone po bezkresie Internetu. Odnalezienie się w tym, oddzielenie treści przydatnych od tych zbędnych, wybranie materiałów dobrej jakości - to olbrzymie i bardzo trudne wyzwanie, wymagające poświęcenia ogromnej ilości czasu na jego realizację. Do tego dochodzą naturalne kwestie efektywności nauki samodzielnej - motywacja do samotnej pracy, wynajdywanie czasu pośród natłoku obowiązków życia codziennego, brak pomocy nauczyciela. Ponadto podczas nauki samodzielnej nigdy nie skorzystamy z osobistych doświadczeń specjalistów - nie dowiemy się co jest ważne w praktyce, na co trzeba zwracać uwagę i nie dowiemy się jak najefektywniej rozwiązywać praktyczne problemy. Wielu uczestników naszych kursów rozpoczynało naukę na własną rękę, ale ostatecznie z różnych względów decydowało się na udział i uznało to za opłacalną inwestycję.

Czy na kursie nauczę się więcej, niż mogę sam z internetu?

- sprawnie działający laptop z min. 16GB RAM

- dostęp do internetu

- kamerka + słuchawki

- dodatkowy monitor (opcjonalnie)

Jaki sprzęt powinni zapewnić sobie uczestnicy programu?

Jaka jest różnica między bootcampem a studiami?

Studia oferują zdobycie wiedzy ogólnej, bez ukierunkowania na konkretną specjalizację. Rozwijają kompetencje ogólne będące bazą do zdobycia umiejętności j w trakcie pracy. Bootcamp to szkoła zawodu, nauka w kierunku zdobycia praktycznych umiejętności potrzebnych do jego wykonania. W skrócie: po studiach potrzebujesz stażu, po bootcampie – staż masz już za sobą.

Znalazłeś tańszy kurs i zatanawiasz się czy go nie wybrać? Pamiętaj, że kurs kursowi nie równy. Poza oczywistymi parametrami jak długość, tryb czy format kursu, zwracaj również uwagę na jego jakość. A tę gwarantuje firma szkoleniowa: jej doświadczenie w branży, sposób przygotowywania i aktualizacji programów kursów, przygotowanie do zajęć oraz dobór kadry prowadzących. Więcej o tym, dlaczego bootcampy są takie drogie znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Dlaczego bootcamp jest taki drogi?

Nie czekaj aż wyprzedzą Cię inni - zainwestuj w siebie i stań się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy.

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów Data Science ciągle rośnie. Stań się jednym z nich.


Do startu 36. edycji bootcampu zostało jeszcze tylko:

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Dni
Godzin
Minut
Sekund

© Sages. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kodołamacz.pl
Sages Sp. z o.o.
Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa

Masz pytania?

info@kodolamacz.pl
+48 538 499 408


Dane firmy

Tylko do 2 grudnia 40-godzinny kurs online "Python w analizie danych" GRATIS!