Bootcamp


Poznaj pakiet technologii i narzędzi, niezbędny do pracy związanej z uczeniem maszynowym / sztuczną inteligencją, w trakcie blisko 420h nauki zakończonej zdobyciem kompetencji umożliwiających podjęcie pracy na stanowisku Data Scientist.Pobierz informator
14 września 2024
ZAJĘCIA W TRYBIE WEEKENDOWYM
Harmonogram

Najbliższy termin kursu Data Science PRO + AI:

Harmonogram
Program
1 lipca 2024
ZAJĘCIA W TRYBIE DZIENNYM
Przejdź na stronę edycji dziennej

Sprawdź informacje o kursie w pigułce

Kurs możesz sfinansować dzięki pożyczce z funduszu OPEN

Nabór wniosków:

20.04.2023 godzina 10.00

Sprawdź zasady udzielania pożyczek

 • nauczysz się dobrze programować w języku Python
 • świetnie opanujesz biblioteki do pracy z danymi
 • nauczysz się wydobywać dane z baz przy użyciu języka SQL
 • poznasz system wersjonowania kodu Git
 • poznasz statystyczne metody analizy danych
 • poznasz najważniejsze stosowane w praktyce algorytmy uczenia maszynowego
 • dowiesz się jak stosować w modelowaniu profesjonalne zabiegi i techniki
 • poznasz najbardziej zaawansowane algorytmy ML - sieci neuronowe (deep learning)
 • nauczysz się implementować produkcyjnej jakości procesy
 • zrozumiesz jak działa współczesna sztuczna inteligencja - jakie ma możliwości i ograniczenia
 • dowiesz się jak można wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję w pracy specjalisty data science
 • nauczysz się realizować pełen proces projektów data science: od przygotowania danych, poprzez eksperymenty z modelami, po ewaluację rozwiązań
 • zrozumiesz jak przekładać problemy biznesowe na zadania data science i jak komunikować wyniki

Zdobądź kompetencje pożądane na rynku pracy w dobie rozwoju AI, dostosowane do aktualnych potrzeb biznesu i oczekiwań pracodawców względem kandydatów na stanowisko Data Scientist.

Nasz bootcamp dostarcza kompleksowej wiedzy z obszaru data science. Podczas programu nabędziesz praktyczne umiejętności, które stale będziesz wykorzystywać do rozwiązywania problemów w przyszłej pracy. Na kursie:

Zdobądź kwalifikacje niezbędne do pracy w komercyjnych projektach Data Science

Image

Data Science PRO + AI to w pełni praktyczny kurs

Wiemy, że praktyka czyni mistrza, dlatego po wszystkim nie zostawiamy Cię
z teoretyczną wiedzą! W ramach programu Data Science PRO, na zakończenie kursu

przygotowujesz projekt końcowy!

Co czeka na Ciebie w ramach tej pracy?

 • Samodzielne praca w domu
 • Ugruntowanie wiedzy z całego kursu
 • Możliwość konsultacji z mentorem i pogłębiania wiedzy
 • Sprawdzenie i feedback do projektu udzielany przez mentora
 • Możliwość uzyskania certyfikatu z wyróżnieniem za wyjątkowo dobry projekt
Sprawdź cały program

Absolwenci bootcampu Data Science potrafią wykorzystywać algorytmy uczenia maszynowego w rozwiązywaniu problemów takich jak:

 • wykrywanie oszustw finansowych (wykrywanie podejrzanych transakcji)
 • przewidywanie odejść klientów (churn prediction)
 • przewidywanie dokonania zakupu przez klientów
 • przewidywanie ruchów indeksów giełdowych
 • przewidywanie popytu na produkty
 • odgadywanie cech psycho-demograficznych (płci, wieku, poglądów politycznych, itp.) użytkowników sieci społecznościowych
 • przewidywanie wyników meczów sportowych
 • rozpoznawanie wydźwięku opinii
 • rozpoznawanie zawartości obrazów
Sprawdź opinie naszych absolwentów
Pobierz raport efektywności bootcampu
Zobacz szczegółowy program

Kurs Data Science PRO + AI
+ wsparcie HR

Wybierz Kurs Data Science PRO + AI z pakietem dodatkowym! Wskaż wybrany pakiet w formularzu aplikacyjnym. Jeżeli nadal się wahasz, możesz wybrać konsultacje z naszym specjalistą.

 • Dwudniowe szkolenie z rekruterem
 • Wsparcie przed rozmową rekrutacyjną i idnywidualne konsultacje
 • Audyt CV
 • Wskazówki, jak prowadzić profesjonalny LinkedIn
 • Od razu przygotowujemy Cię do pracy na stanowisku Inżynier AI &ML, poszukiwanym na rynku pracy, w dobie rozwoju sztucznej inteligencji
 • Kupując oba kursy płacisz za nie mniej, a zyskujesz kompetencje gwarantujące wysokie zarobkie

Kurs Data Science PRO + AI
razem z kursem dla zaawansowanych Inżynier AI & ML

Zapytaj o ofertę dla firm

Sprawdź, jakie projekty powstają podczas bootcampu Data Science.
Poniżej znajdziesz przykładowe projekty naszych Absolwentów:

Jak sztuczna inteligencja może pomóc

w kuchni?

Najbardziej interesującą dla mnie częścią zajęć był Deep Learning oraz przetwarzanie obrazu, postanowiłem zmierzyć się problemem z tego obszaru. Czytaj więcej >>>

Fałszywa rzeczywistość, czy prawdziwa abstrakcja?

GAN (Generative Adversarial Networks- generatywne sieci współzawodniczące) to potężna klasa sieci neuronowych wykorzystywana w nauczaniu bez nadzoru. Czytaj więcej >>>

Czy Machine Learning może zwiększyć szansę zwierząt ze schroniska

na adopcję?

Jakie wnioski możemy wyciągać

z zaawansowanych modeli matematycznych

i statystycznych, żeby rzeczywistość, która nas otacza zmieniać na lepsze? Czytaj więcej >>>

Uczenie maszynowe w bankowości - przewidywanie konwersji klientów dla produktu kredytowego

We współczesnej bankowości jednym z kluczowych wyzwań jest konwersja leadów - proces przekształcenia potencjalnych klientów w faktycznych użytkowników usług. Czytaj więcej >>>

Obejrzyj też wywiady z naszymi Absolwentami i poznaj ich historie

Click to play video
Click to play video

SQL

Wykaz technologii

Czy program Data Science PRO + AI jest dla Ciebie?

ZALEŻY NAM NA REALNYM EFEKCIE

TAK, jeśli...

 • masz silną motywację do poznania w krótkim czasie całego spektrum zagadnień związanych z pracą w branży data science
 • jesteś gotów na intensywną naukę zarówno podczas zajęć, jak i poza nimi
 • posiadasz umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów (sprawdzimy to na testach predyspozycji!)
 • znasz język angielski na poziomie minimum B2
Zaaplikuj
Zapytaj o ofertę dla firm

NIE, jeśli...


 • nie znasz podstawowych pojęć programistycznych (niezależnie od języka programowania) - w takim wypadku zalecamy najpierw wykonanie dowolnego kursu wprowadzającego do programowania w Pythonie

Zapraszamy Cię do udziału w kursie:

Podstawy Pythona w analizie danych!

Icon

Co oferuje nasz kurs rozwojowy Data Science PRO + AI?

Wsparcie HR lub kurs Inżynier AI &ML w pakietach rozszerzonych

420 h nauki, w tym:

12 miesięczny dostęp do nagrań ze wszystkich zajęć prowadzonych na żywo na platformie online

Sprawdzona kadra trenerska z doświadczeniem dydaktycznym i projektowym

 • 240 h na żywo online z najlepszymi mentorami ( 15 weekendów)
 • 40h nauki w ramach Pre work
 • 84h pracy własnej nad projektami
 • 40h pracy przy projekcie końcowym
 • 16h szkolenia z rekruterem (w pakiecie rozszerzonym)

Program kursu Data Science PRO + AI

Ty też możesz tworzyć rozwiązania oparte na AI! Zacznij od kursu Data Science

Programowanie w języku Python

 • Instrukcje sterujące
 • Typy danych
 • Wyrażenia listotwórcze
 • Definiowanie funkcji i mechanizmy użycia i definiowania argumentów
 • Wyrażenie lambda
 • Wyrażenia regularne
 • Obsługa wyjątków
 • Wprowadzenie do programowania obiektowego
 • Środowisko programistyczne PyCharm
 • Środowisko programistyczne Jupyter
 • Język SQL - wydobywanie danych z baz SQL
 • System wersjonowania kodu Git

Niezbędne narzędzia pracy w branży data science

 • Moduł do obliczeń Numpy
 • Biblioteka Pandas - przetwarzanie i analiza danych tabelarycznych
 • Wizualizacja danych z biblioteką Matplotlib
 • Obsługa danych różnych formatów (txt, csv, xlsx, json)
 • Łączenie z bazami danych z poziomu Pythona
 • Web scraping - pobieranie danych ze stron internetowych
 • Pobieranie danych przez API

Praca z danymi w języku Python

 • Podstawy rachunku prawdopodobieństwa
 • Kluczowe rozkłady prawdopodobieństwa i ich cechy
 • Problem estymacji i przedziały ufności
 • Statystyczne testowanie hipotez i scenariusze zastosowania w praktyce
 • Statystyka opisowa i komunikacja charakterystyki danych

Statystyczna analiza danych

Predykcyjne modele statystyczne

 • Istota branży data science - problem predykcji
 • Problem przewidywania wielkości liczbowych - zagadnienie regresji
 • Model regresji liniowej, mechanizm i interpretacja działania
 • Metodologia trenowania i testowania modeli
 • Techniki transformacji danych poprawiające jakość modeli
 • Metody ewaluacji jakości rozwiązań i walidacja modeli
 • Problem przeuczenia i regularyzacja
 • Przewidywanie popytu - wprowadzenie do modelowania szeregów czasowych
 • Model predykcyjny ARIMA
 • Mechanizm generowania predykcji długoterminowych

Uczenie maszynowe 1

 • Zagadnienie klasyfikacji - tłumaczenie problemów biznesowych na problem klasyfikacji
 • Uczenie maszynowe a modelowanie statystyczne - czym się różnią i co mają wspólnego
 • Podstawowe algorytmy klasyfikacji używane w biznesie: model regresji logistycznej, drzewa decyzyjne, metoda najbliższych sąsiadów, SVM
 • Eksploracja danych (EDA) na potrzeby modelowania, przygotowywanie rzeczywistych zbiorów danych do modelowania, czyszczenie danych
 • Feature engineering (inżyniera cech) - techniki obsługi różnych typów zmiennych, zasady ich wykorzystania i dobre praktyki
 • Ocena wpływu czynników wejściowych na predykcje, interpretowalność modeli lub jej brak (problem czarnych skrzynek)
 • Algorytmy automatycznego filtrowania informacji wejściowych - wykrywanie zmiennych istotnych, redukowanie szumów w danych

Uczenie Maszynowe 2

 • Przekleństwo wymiarowości i redukcja wymiaru danych przy użyciu algorytmu PCA
 • Życiowe problemy z danymi i specjalistyczne techniki radzenia sobie z nimi (braki w danych, problem niezbalansowanych danych)
 • Praktyczny tuning modeli - optymalizacja hiperparametrów algorytmów i całych procesów predykcyjnych
 • Algorytmy zaawansowane: wzmacnianie modeli poprzez tworzenie komitetów (ensembling), lasy losowe, bagging, boosting i XGBoost
 • Mechanizmy ewaluacji jakości klasyfikatorów - komunikacji wyników dla biznesu (proste metryki) i dla specjalistów (skomplikowane metryki)
 • Metodologia modelowania na danych tekstowych - tworzenie klasyfikatorów tekstu
 • Algorytmy grupowania danych (np. segmentacji klientów) - najczęściej stosowane algorytmy, dobór algorytmu do problemu, analiza i interpretacja efektów

Deep learning - głębokie uczenie maszynowe

 • Sztuczne sieci neuronowe - mechanizm działania
 • Proces uczenia sieci neuronowych i jego konfiguracja
 • Dostrajanie sieci neuronowych
 • Perceptron wielowarstwowy - algorytm predykcyjny dla klasycznych problemów
 • Rozpoznawanie obrazów - konwolucyjne sieci neuronowe
 • Sztuczne rozszerzenie zbiorów uczących - augmentacja danych
 • Wykorzystanie gotowych potężnych sieci do pracy z obrazami - transfer learning
 • Klasyfikacja tekstów - przetwarzanie języka naturalnego (NLP) z rekurencyjnymi sieciami neuronowymi
 • Wektorowe reprezentacje słów - word embeddings

Implementacja produkcyjnej jakości procesów uczenia maszynowego

 • Implementacja profesjonalnych potoków uczenia maszynowego (machine learning pipelines)
 • Implementacja zautomatyzowanych eksperymentów
 • Obiektowa implementacja komponentów procesów predykcyjnych
 • Strukturyzacja projektu

Biblioteka Spark

 • Wstęp do problematyki big data
 • Przetwarzanie danych w bibliotece Spark
 • SQL w bibliotece Spark
 • Uczenie maszynowe w bibliotece Spark
 • Omówienie zależności: uczenie maszynowe, sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, generatywna sztuczna inteligencja
 • Modele językowe: zasada działania, możliwości i ograniczenia
 • Wykonywanie zadań analitycznych przez AI
 • Zwiększanie wydajności pracy z wykorzystaniem AI

Sztuczna inteligencja w pracy specjalisty data science

 • Samodzielne praca w domu
 • Ugruntowanie wiedzy z całego kursu
 • Możliwość konsultacji z mentorem i pogłębiania wiedzy
 • Sprawdzenie i feedback do projektu udzielany przez mentora
 • Możliwość uzyskania certyfikatu z wyróżnieniem za wyjątkowo dobry projekt

Projekt końcowy

Icon

Dowiedz się więcej

Zostaw nam do siebie kontakt, pobierz informator

i poznaj więcej szczegółów na temat kursu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sages sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c. Przetwarzamy Twoje dane tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu w celu organizacji wydarzenia do momentu zakończenia usługi, a jeśli zaznaczono odpowiednią zgodę do momentu jej wycofania – także w celu wysyłania informacji handlowych drogą mailową lub kontaktu telefonicznego w celach marketingowych (do momentu wycofania zgody). Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wycofania zgody (poprzez wiadomość na adres iod@sages.pl) oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DATA SCIENCE

PRO

Image

Obejrzyj webinarium twórcy kursu

Czym jest "large language model" i "reinforcement learning".

Jakie są ograniczenia ChatGPT i tego typu narzędzi.

Czy "prompt engineerig" to tylko buzzword i naciąganie, czy kryje się za tym coś poważnego.

Click to play video

Poznaj nas!

Poznaj naszą kadrę

W przypadku intensywnych kursów zawodowych rola prowadzących jest kluczowa, aby uczestnicy kursów zrozumieli trudny materiał i przyswoili wiedzę w wyznaczonym czasie. Nasi eksperci to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, którzy posiadają nie tylko doświadczenie dydaktyczne, ale przede wszystkim lata doświadczeń projektowych.

Image

Michał Więtczak

Data scientist
Icon
Icon Image

Bartosz Mikulski

Data engineer
Data scientist

Patryk Palej

Image Icon

Sprawdzony system nauki

Zaufaj naszemu ponad 16-letniemu doświadczeniu w szkoleniu polskich firm i specjalistów IT

W mniejszym gronie efektywniej przyswoisz wiedzę i znajdziesz przestrzeń na zadawanie pytań

Kameralne grupy 8-15 os.

Syllabus kursu zawsze odpowiada na bieżące oczekiwania pracodawców względem kandydatów

Zawsze aktualny program

Dlaczego warto zainwestować w kurs
Data Science PRO + AI?

EKSPERCKI PROGRAM ROZWOJOWY STWORZYLIŚMY Z MYŚLĄ O BUDOWANIU NAJLEPSZYCH KADR IT

IconIconIcon

Zaaplikuj na bootcamp Data Science PRO + AI

Liczba miejsc na edycję jest ograniczona. O udziale w kursie decyduje kolejność podpisanych umów po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji. Nie zwlekaj z decyzją!

TRYB

TERMIN

CENA

Kurs zdalny weekendowy
z trenerem na żywo

Cena kursu Data Science: 9 900 zł

Cena kursu Data Science + HR: 10 560 zł

________

Sprawdź możliwe opcje dofinansowania lub zakupu na raty.

Kredyt 0% na 12 rat. Czytaj więcej >>>

DOFINANSOWANIE
VOUCHERY

Cena kursu Data Science
z kursem Inżynier AI & ML: 23 999 zł

Masz pytania? Sprawdź FAQ!
Pobierz raport efektywności

14 września 2024*

Nie wiesz jak sfinansować kurs?
Zapytaj o ofertę dla firm

________

Zajęcia w trybie weekendowym (sob-niedz)

HARMONOGRAM

Kurs zdalny dzienny Express
z trenerem na żywo

Regularna cena kursu Data Science: 11 900 zł*

Regularna cena kursu Data Science: 12 560 zł*

________

*Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9 900

**Najniższa cena z ostatnich 30 dni 10 560

W miesięcznych ratach od 825 zł!


SPRAWDŹ

Wybierz swój pakiet

Kurs Data Science
PRO + AI

Kurs Data Science PRO + AI
+ wsparcie HR

Kurs Data Science PRO + AI
z kursem Inżynier AI & ML

Liczba godzin na żywo z trenerem


Pre work - pakiet materiałów przygotowujących do kursu wraz z zadaniami (40h)


Dostęp do nagrań z kursu przez 12 miesięcy od rozpoczęcia zajęć


Konsultacje i mentoring w trakcie trwania kursu i realizacji projektu


Aktualne narzędzia i dobre praktyki


Projekt końcowy


Certyfikat ukończenia kursu wraz z indywidualną oceną pisemną


Dwudniowe (16h) szkolenie
z rekruterem (HR)


Indywidualne konsultacje przygotowujące do rozmów rekrutacyjnych


Indywidualne konsultacje CV
i profilu na LinkedIn


50% zniżki na kursy e-learningowe Sages


Kurs Inżynier AI & ML

240 h - tryb weekendowy

256 h - tryb weekendowy


496 h - tryb weekendowy

Liczba godzin na żywo z trenerem


Pre work - pakiet materiałów przygotowujących do kursu wraz z zadaniami


Bezterminowy dostęp do nagrań z kursu


Konsultacje i mentoring w trakcie trwania kursu i realizacji projektu


Aktualne narzędzia i dobre praktyki


Projekt końcowy


Certyfikat ukończenia kursu wraz z indywidualną oceną pisemną


Dwudniowe (16h) szkolenie
z rekruterem (HR)


Indywidualne konsultacje przygotowujące do rozmów rekrutacyjnych


Indywidualna konsultacja CV
i profilu na LinkedIn


50% zniżki na kursy e-learningowe Sages


Rekomendacja absolwenta do pracy w firmach partnerskich


Rekomendacje ofert pracy


Gwarancja ofert pracy
lub zwrot kosztówLiczba godzin na żywo z trenerem


Pre work - pakiet materiałów przygotowujących do kursu wraz z zadaniami


Bezterminowy dostęp do nagrań z kursu


Konsultacje i mentoring w trakcie trwania kursu i realizacji projektu


Aktualne narzędzia i dobre praktyki


Projekt końcowy


Certyfikat ukończenia kursu wraz z indywidualną oceną pisemną


Dwudniowe (16h) szkolenie
z rekruterem (HR)


Indywidualne konsultacje przygotowujące do rozmów rekrutacyjnych


Indywidualna konsultacja CV
i profilu na LinkedIn


50% zniżki na kursy e-learningowe Sages


Rekomendacja absolwenta do pracy w firmach partnerskich


Rekomendacje ofert pracy


Gwarancja ofert pracy
lub zwrot kosztów


raty od 825 PLN / msc*

raty od 880 PLN / msc*

raty od 2173 PLN / msc*


* Raty 0%. Cena uzależniona od wybranego pakietu i przysługującej zniżki. Dowiedz się więcej o płatności w ratach tutaj.

Nasz kurs Data Science PRO + AI krok po kroku

1

2

Zaaplikuj na kurs

Zaaplikować możesz przez stronę bądź pisząc bezpośrednio do nas na email: info@kodolamacz.pl

Rozwiąż test predyspozycji. Jego wynik zadecyduje o Twoim udziale w kursie.

Jeżeli Twój wynik będzie mniejszy niż 30 % będzie to oznaczało, że Twoje umiejętności są jeszcze zbyt małe, abyś w pełni skorzystał z kursu. Zaprosimy Cię do udziału w bezpłatnym kursie z Podstaw programowania w Python i ponownej aplikacji na kurs po uzupełnieniu wiedzy.Jeżeli Twój wynik będzie oscylował między 31 - 69%, skontaktuje się z Tobą opiekun kursu, abyś mogła/ mógł przekonać się, czy kurs Data Science jest dla Ciebie dobrym wyborem.Jeżeli Twój wynik testu predyspozycji będzie większy niż 70 % zakwalifikujesz się do udziału w kursie.

3

Porozmawiaj z opiekunem kursu

Mamy świadomość, że bootcamp Data Science jest kursem wymagającym, dlatego jeżeli Twój wynik testu będzie na średnim poziomie, zaprosimy Cię na rozmowę telefoniczną z Opiekunem kursu. Chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby zebrana grupa była na podobnym poziomie. Jeżeli teraz rozmowa się nie powiedzie, będziesz mieć czas na powtórzenie podstaw i przystąpienie do rekrutacji ponownie. Wszystko po to, żeby kurs był dla Ciebie jak najbardziej efektywny.

Podejmij decyzję o udziale w kursie

Po rozmowie otrzymasz decyzję o przystąpieniu do kursu. Zdarza się, że rekomendujemy przystąpienie do następnej edycji. Nie martw się, gdyż udostępnimy Ci materiały, które mogą pomóc Ci w nauce. Zależy nam, na efektywności Twojej nauki.

5

4

Podpisz umowę

Dopiero na tym etapie podpisujemy umowę. Chcemy, żebyś był w stu procentach pewien/pewna swojej decyzji. Pamiętaj, że są możliwe różne formy dofinansowania, możesz sprawdzić je tutaj. W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości zawsze możesz napisać do nas, postaramy się pomóc.

6

Rozpocznij Pre work

Przed rozpoczęciem kursu otrzymasz materiały do samodzielnego przyswojenia, które pomogą wejść Ci w tryb nauki na kursie oraz pozwolą powtórzyć materiał wstępny. Przewidujemy, że będziesz potrzebować na zapoznanie się z nimi około 40 godzin.

Rozpocznij kurs

Rozpoczynasz wybrany przez siebie kurs. Spędzisz min. 240 godzin na bootcampie. Dodatkowo przewidujemy, że potrzebujesz około 84 godzin pracy własnej, aby powtórzyć i utrwalić materiał z zajęć. Będzie to czas bardzo wymagający, ale dołożymy wszelkich starań, żeby pomóc Ci przejść przez niego tak, aby na końcu towarzyszyło Ci wyłącznie uczucie satysfakcji z włożonej pracy. A poświęcenie oraz wyrzeczenia zaowocowały zdobytą wiedzą oraz autorskim projektem.

7

8

Certyfikat uzupełniony o opinię Trenera oraz tytuł projektu otrzymują uczestnicy, którzy wykonają projekt końcowy. Jest to rozbudowany projekt wykorzystujący w pełni wiedzę zdobytą na kursie i będący swoistą wizytówką nabytych kompetencji. Projekt można rozpocząć w trakcie trwania bootcampu. Na jego ukończenie jest jeden miesiąc po zakończeniu kursu. Przewidujemy, że zrobienie projektu zajmie Ci około 40 godzin. W tym czasie uczestnicy mają pełne wsparcie opiekuna merytorycznego zarówno na etapie wybrania tematu, jak i w momencie napotkania późniejszych problemów, podczas tworzenia swojego projektu. Historie naszych absolwentów możesz podejrzeć tutaj.

Zalicz projekt końcowy
i odbierz certyfikat

Nasz kurs

krok po kroku

Weekendowy

Zajęcia w soboty i niedziele

(16 weekendów)

9600

PLN

Możliwa płatność w ratach.

Kredyt 0% na 12 rat. Czytaj więcej >>>

CENA ZAWIERA

 • 256h na żywo z trenerem (online)
 • 40h pre-work
 • Szkolenie z rekruterem
 • 84h pracy własnej nad projektami
 • Nieograniczony dostęp do nagrań z kursu
 • Konsultacje i mentoring
 • Aktualne narzędzia i dobre praktyki
 • Zadania domowe i konsultacje przy ich rozwiązaniu na zamkniętej grupie na Slacku

TRYB ZDALNY

02.04.2022

CENA

APLIKACJA NA KURS KROK PO KROKU

Zapis na kurs

Zaaplikować możesz przez stronę bądź pisząc bezpośrednio do nas na email: info@kodolamacz.pl


Test predyspozycji

Otrzymasz od nas test sprawdzający logiczne myślenie. Na jego podstawie trener przeprowadzi z Tobą rozmowę rekrutacyjną.


Rozmowa z Trenerem

Mamy świadomość, że bootcamp Data Science jest kursem wymagającym, dlatego zaprosimy Cię na rozmowę telefoniczną z Trenerem (jeden z prowadzących zajęcia na bootcampie). Chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby zebrana grupa była na podobnym poziomie. Jeżeli teraz rozmowa się nie powiedzie, będziesz mieć czas na powtórzenie podstaw i przystąpienie do rekrutacji ponownie. Wszystko po to, żeby kurs był dla Ciebie jak najbardziej efektywny.


Decyzja

Po rozmowie otrzymasz decyzję o przystąpieniu do kursu. Zdarza się, że Trener rekomenduje przystąpienie do następnej edycji. Nie martw się, gdyż udostępnimy Ci materiały, które mogą pomóc Ci w nauce. Zależy nam, na efektywności Twojej nauki.


Materiały do samodzielnej nauki

Przed rozpoczęciem kursu otrzymasz materiały do samodzielnego przyswojenia, które pomogą wejść Ci w tryb nauki na kursie oraz pozwolą powtórzyć materiał wstępny. Przewidujemy, że będziesz potrzebować na zapoznanie się z nimi około 40 godzin.


Podpisanie umowy

Dopiero na tym etapie podpisujemy umowę. Chcemy, żebyś był w stu procentach pewien/pewna swojej decyzji. Pamiętaj, że są możliwe różne formy dofinansowania, możesz sprawdzić je tutaj. W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości zawsze możesz napisać do nas, postaramy się pomóc.


Rozpoczęcie kursu

Rozpoczynasz wybrany przez siebie kurs. Spędzisz 256 godzin na bootcampie. Dodatkowo przewidujemy, że potrzebujesz około 84 godzin pracy własnej, aby powtórzyć i utrwalić materiał z zajęć. Będzie to czas bardzo wymagający, ale dołożymy wszelkich starań, żeby pomóc Ci przejść przez niego tak, aby na końcu towarzyszyło Ci wyłącznie uczucie satysfakcji z włożonej pracy. A poświęcenie oraz wyrzeczenia zaowocowały zdobytą wiedzą oraz autorskim projektem.


Projekt końcowy

Certyfikat uzupełniony o opinię Trenera oraz tytuł projektu otrzymują uczestnicy, którzy wykonają projekt końcowy. Jest to rozbudowany projekt wykorzystujący w pełni wiedzę zdobytą na kursie i będący swoistą wizytówką nabytych kompetencji. Projekt można rozpocząć w trakcie trwania bootcampu. Na jego ukończenie jest jeden miesiąc po zakończeniu kursu. Przewidujemy, że zrobienie projektu zajmie Ci około 40 godzin. W tym czasie uczestnicy mają pełne wsparcie opiekuna merytorycznego zarówno na etapie wybrania tematu, jak i w momencie napotkania późniejszych problemów, podczas tworzenia swojego projektu. Historie naszych absolwentów możesz podejrzeć tutaj.

Masz pytania? Sprawdź FAQ!

11.06.2022

VOUCHERY
DOFINANSOWANIE

BRAK MIEJSC

START 40. EDYCJI

UWAGA

OD 1 KWIETNIA 2022 ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ NOWY CENNIK KURSU

Harmonogram

Weekendowy

Zajęcia w soboty i niedziele

(16 weekendów)

9600

PLN

Możliwa płatność w ratach.

Kredyt 0% na 12 rat. Czytaj więcej >>>

CENA ZAWIERA

 • 256h na żywo z trenerem (online)
 • 40h pre-work
 • Szkolenie z rekruterem
 • 84h pracy własnej nad projektami
 • Nieograniczony dostęp do nagrań z kursu
 • Konsultacje i mentoring
 • Aktualne narzędzia i dobre praktyki
 • Zadania domowe i konsultacje przy ich rozwiązaniu na zamkniętej grupie na Slacku

TRYB ZDALNY

02.04.2022

CENA

APLIKACJA NA KURS KROK PO KROKU

Zapis na kurs

Zaaplikować możesz przez stronę bądź pisząc bezpośrednio do nas na email: info@kodolamacz.pl


Test predyspozycji

Otrzymasz od nas test sprawdzający logiczne myślenie. Na jego podstawie trener przeprowadzi z Tobą rozmowę rekrutacyjną.


Rozmowa z Trenerem

Mamy świadomość, że bootcamp Data Science jest kursem wymagającym, dlatego zaprosimy Cię na rozmowę telefoniczną z Trenerem (jeden z prowadzących zajęcia na bootcampie). Chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby zebrana grupa była na podobnym poziomie. Jeżeli teraz rozmowa się nie powiedzie, będziesz mieć czas na powtórzenie podstaw i przystąpienie do rekrutacji ponownie. Wszystko po to, żeby kurs był dla Ciebie jak najbardziej efektywny.


Decyzja

Po rozmowie otrzymasz decyzję o przystąpieniu do kursu. Zdarza się, że Trener rekomenduje przystąpienie do następnej edycji. Nie martw się, gdyż udostępnimy Ci materiały, które mogą pomóc Ci w nauce. Zależy nam, na efektywności Twojej nauki.


Materiały do samodzielnej nauki

Przed rozpoczęciem kursu otrzymasz materiały do samodzielnego przyswojenia, które pomogą wejść Ci w tryb nauki na kursie oraz pozwolą powtórzyć materiał wstępny. Przewidujemy, że będziesz potrzebować na zapoznanie się z nimi około 40 godzin.


Podpisanie umowy

Dopiero na tym etapie podpisujemy umowę. Chcemy, żebyś był w stu procentach pewien/pewna swojej decyzji. Pamiętaj, że są możliwe różne formy dofinansowania, możesz sprawdzić je tutaj. W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości zawsze możesz napisać do nas, postaramy się pomóc.


Rozpoczęcie kursu

Rozpoczynasz wybrany przez siebie kurs. Spędzisz 256 godzin na bootcampie. Dodatkowo przewidujemy, że potrzebujesz około 84 godzin pracy własnej, aby powtórzyć i utrwalić materiał z zajęć. Będzie to czas bardzo wymagający, ale dołożymy wszelkich starań, żeby pomóc Ci przejść przez niego tak, aby na końcu towarzyszyło Ci wyłącznie uczucie satysfakcji z włożonej pracy. A poświęcenie oraz wyrzeczenia zaowocowały zdobytą wiedzą oraz autorskim projektem.


Projekt końcowy

Certyfikat uzupełniony o opinię Trenera oraz tytuł projektu otrzymują uczestnicy, którzy wykonają projekt końcowy. Jest to rozbudowany projekt wykorzystujący w pełni wiedzę zdobytą na kursie i będący swoistą wizytówką nabytych kompetencji. Projekt można rozpocząć w trakcie trwania bootcampu. Na jego ukończenie jest jeden miesiąc po zakończeniu kursu. Przewidujemy, że zrobienie projektu zajmie Ci około 40 godzin. W tym czasie uczestnicy mają pełne wsparcie opiekuna merytorycznego zarówno na etapie wybrania tematu, jak i w momencie napotkania późniejszych problemów, podczas tworzenia swojego projektu. Historie naszych absolwentów możesz podejrzeć tutaj.

Masz pytania? Sprawdź FAQ!

11.06.2022

VOUCHERY
DOFINANSOWANIE

BRAK MIEJSC

START 40. EDYCJI

UWAGA

OD 1 KWIETNIA 2022 ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ NOWY CENNIK KURSU

Harmonogram

Przeczytaj co sądzą o kursie Data Science jego absolwenci

96,3% naszych absolwentów poleciłoby innym udział w bootcampie Data Science wg. badania przeprowadzonego przez nas na wiosnę 2021 roku. Sprawdź co o nas myślą!

Bootcamp dostarczył mi bardzo solidny background na temat ML i programowania jako takiego - co jest b.ważne przy kontaktach z developerami, ustaleniami dotyczącymi struktury danych w bazach etc. Obecnie pracuję bardziej jako analityk biznesowy, niż analityk danych / data scientist. Jestem przekonany, że nie dostałbym obecnej pracy bez wiedzy oraz projektu z bootcampu :)

Bootcamp Data Science dał mi wiedzę teoretyczną i praktyczną, która przyczyniła się do rozwoju mojej kariery na stanowisku Data Scientista. Nowości i odkrycia napływające ze świata uczenia maszynowego, nie są mi obce i nie wywołują u mnie niepewności, ponieważ znam algorytmy, które odpowiadają za sposób funkcjonowania nowych rzeczy/odkryć.

Bootcamp to była jedna z najlepszych decyzji w moim zawodowym życiu. Jestem teraz na dobrej drodze do rozwoju, jestem zadowolony ze swojej pracy, widzę dużo możliwości w przyszłości. Muszę przyznać, że na samym początku było mi dosyć ciężko, bo zgodziłem się na bardzo niskie wynagrodzenie, ale po pierwszych 6 miesiącach zacząłem wychodzić na prostą. Moje braki z matematyki i software developmentu dają po sobie odczuć z pracy i czasem się zastanawiam czy w przyszłości będzie mnie to powstrzymywało przed rozwojem, ale wiem że to dopiero początek. Poza tym już kilka razy słyszałem od niezależnych osób siedzących w branży, że bootcamp Sages jest najlepszy i że cenią sobie jego absolwentów, więc ciepło mi się robi na serduszku.

Wydaje mi się, że trudno byłoby zrobić bardziej kompleksowy kurs dotyczący data science aniżeli ten zorganizowany przez Sages. Brałem również udział w studiach podyplomowych organizowanych przez jedną z uczelni wyższych w Warszawie i muszę przyznać, że zajęcia organizowane przez Sages stały na dużo wyższym poziomie zarówno praktycznym, teoretycznym jak i organizacyjnym.

Jedna z moich najlepszych decyzji w życiu i świetne wejście w świat IT. Poleciłbym również tym, którzy pracują z danymi ogólnie - Data Engineers, BI Developers etc.

Bootcamp odegrał w moim życiu rolę zwrotną i zawrotną :) Po pierwsze był pierwszym krokiem do zebrania się na odwagę na przebranżowienie. A po prawie 10 latach w budownictwie, z akademickim i zawodowym zapleczem, i ciepłą wypierdzianą pozycją na rynku, ciężko zebrać się na odwagę, wejść w nieznane i po raz kolejny zacznyać od zera. Po drugie, nie miałem informatycznego backgroundu. Bootcamp wykształcił we mnie nawyk samodoskonalenia się, bo między zajęciami musiałem nadrabiać braki, żeby na zadowalającym mnie poziomie rozumieć, co mówią do mnie prowadzący. Po trzecie - dzięki p1 i p2 nabrałem pewności siebie i nawet jeśli czegoś nie wiem, to wszystkiego można się nauczyć. Po czwarte - poznałem super ludzi, z niektórymi do tej pory utrzymuję kontakt, a nawet współpracuję.

Jestem bardzo zadowolony, że zdecydowałem się wziąć udział w Bootcamp Data Science. Moim zdaniem jest to bardzo dobry pierwszy krok, żeby rozpocząć swoją przygodę z analizą danych. Kurs w zintegrowany sposób przedstawia szeroki zakres zagadnień z dziedziny DS i dał mi narzędzia do dalszego pogłębiania wiedzy w tej tematyce.

Moze nie jestem najlepszym przykladem, bo nie planowalam sie w pelni przebranzowic, ale chcialam zdobyc umiejetnosci, ktore pozwolilyby mi lepiej wykonywac swoja prace, byc lepszym analitykiem, i samej proponowac bardziej innowacyjne rozwiazania. Codziennie korzystam z analizy i wizualizacji danych i wlasciwie to dzieki bootcampowi jestem tu, gdzie jestem (obecnie pozdrawiam z Budapesztu - po bootcampie Wegry sa juz trzecim krajem, w ktorym pracuje), tak wiec ogromne dzieki, robicie ekstra robote! :)

Mimo, że nie pracuję w DS, to bootcamp otworzył mi szersze możliwości pracy w IT. Zaczynałem jako "klepacz Excela", a teraz pracuję w consultingu w międzynarodowej korporacji przy wizualizacji danych za 100% większą stawkę niż przed bootcampem. Warto było.

Pobierz cały raport

🔴 Webinar

POZNAJMY SIĘ NA ŻYWO

Jak pracują Data Scientist w Polsce?

Jak rozpocząć swoją karierę w Data Science? Jak od podszewki wygląda praca w tej branży?
Zapraszamy na webinar 5 sierpnia o godz. 14:00!


Wydarzenie będzie miało charakter wywiadu, podczas którego nie zabraknie pytań o najdrobniejsze szczegóły pracy na stanowisku Data Scientist.

Zapisz się na webinar

Norbert Ryciak

opiekun merytoryczny kursu Data Science PRO, Data Scientist w SigDelta

Wiktor Zdzienicki

Data Scientist w Predica

FAQ

Jak wygląda proces rekrutacji na bootcamp?

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się na podstawie formularza aplikacyjnego. Po przesłaniu zgłoszenia kandydat otrzymuje drogą mailową zaproszenie do procesu rekrutacji. Rekrutacja obejmuje zadania, sprawdzające podstawową znajomość programowania. Potwierdzenie terminu rozpoczęcia danego kursu następuje po zakończeniu całości procesu rekrutacyjnego na ten kurs.

Pełna zawartość programu opisana jest szczegółowo w sekcji Cena. Organizatorzy nie zapewniają sprzętu, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnikom na czas trwania kursu.

Co obejmuje cena kursu?

W przypadku osób prywatnych podana cena to cena końcowa, w przypadku finansowania szkolenia przez firmy - jest to cena netto - doliczamy 23% VAT.

Czy podana cena jest kwotą netto czy brutto?

Zajęcia odbywają się godzinach 9-17. Są podzielona na cztery bloki - po dwa przed i po przerwie obiadowej, rozdzielone przerwą. Nie ma podziału na zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe - zajęcia mają formę warsztatową i cały czas pracujemy przy swoich komputerach. Nie znaczy to, że w ogóle nie ma momentów, w których trener coś opowiada i pokazuje, a uczestnicy tylko słuchają. Natomiast takich momentów “wykładowych” jest stosunkowo mało, a do tego często mają formę angażującą - teoria płynnie przeplatana jest praktyką. Zajęcia są elastyczne i nieograniczone tradycyjnym sztywnych harmonogramem - jeżeli grupa ma trudności z opanowaniem pewnego zagadnienia, a inne są łatwiejsze, to prowadzący więcej czasu poświęci na to trudniejsze zagadnienie. Nie ma tu miejsca na mechaniczne odhaczanie punktów “podstawy programowej” - celem zajęć jest dobre opanowanie materiału przez uczestników, a plan kursu jest skonstruowany tak, że na wszystko jest czas. Standardem są również kształcące dyskusje wywiązujące się z pytań uczestników. Jest to wyższa jakość edukacji w stosunku do tradycyjnych studiów.

Jak wyglądają zajęcia?

Znam Pythona, czy mogę rozpocząć kurs od statystyki?

Bootcamp Data Science składa się z 32 zjazdów, w tym 10 zjazdów z Pythona. Jeżeli poznałeś Pythona na tyle dobrze, że masz te wszystkie zagadnienia opanowane, to oczywiście możesz rozpocząć kursu od 11 zjazdu - czyli od statystyki. Przed przystąpieniem do kursu będziesz mieć rozmowę z Trenerem, który sprawdzi Twoją znajomość języka Python, tak, abyś miał pewność, że jest ona wystarczająca. Napisz do nas w celu ustalenia warunków finansowych przy rozpoczęciu kursu od 11 zjazdu w wybranym przez siebie pakiecie.

Wymagania opisaliśmy na stronie w sekcji: Czy program Data Science PRO jest dla Ciebie? Natomiast jeśli w dalszym ciągu masz wątpliwości to pamiętaj, że będziesz mógł to sprawdzić w trakcie procesu rekrutacji, który jest darmowy i do niczego nie zobowiązuje. Rekrutacja obejmuje zadania z zakresu podstaw programowania oraz rozmowę indywidualną osoby merytorycznej z kandydatem.

Czy kurs jest dla mnie?

W obecnych czasach w Internecie da się znaleźć wszystko - i dotyczy to również tego czego uczymy na kursie. Natomiast nie istnieje jedno źródło (kurs online, zestaw materiałów, podręcznik dostępny online), które kondesowałoby tę wiedzę w jednym miejscu. Każde materiały dostępne w sieci pokrywają jedynie pewien wycinek całości i są one rozrzucone po bezkresie Internetu. Odnalezienie się w tym, oddzielenie treści przydatnych od tych zbędnych, wybranie materiałów dobrej jakości - to olbrzymie i bardzo trudne wyzwanie, wymagające poświęcenia ogromnej ilości czasu na jego realizację. Do tego dochodzą naturalne kwestie efektywności nauki samodzielnej - motywacja do samotnej pracy, wynajdywanie czasu pośród natłoku obowiązków życia codziennego, brak pomocy nauczyciela. Ponadto podczas nauki samodzielnej nigdy nie skorzystamy z osobistych doświadczeń specjalistów - nie dowiemy się co jest ważne w praktyce, na co trzeba zwracać uwagę i nie dowiemy się jak najefektywniej rozwiązywać praktyczne problemy. Wielu uczestników naszych kursów rozpoczynało naukę na własną rękę, ale ostatecznie z różnych względów decydowało się na udział i uznało to za opłacalną inwestycję.

Czy na kursie nauczę się więcej, niż mogę sam z internetu?

- sprawnie działający laptop z min. 16GB RAM

- dostęp do internetu

- kamerka + słuchawki

- dodatkowy monitor (opcjonalnie)

Jaki sprzęt powinni zapewnić sobie uczestnicy programu?

Jaka jest różnica między bootcampem a studiami?

Studia oferują zdobycie wiedzy ogólnej, bez ukierunkowania na konkretną specjalizację. Rozwijają kompetencje ogólne będące bazą do zdobycia umiejętności j w trakcie pracy. Bootcamp to szkoła zawodu, nauka w kierunku zdobycia praktycznych umiejętności potrzebnych do jego wykonania. W skrócie: po studiach potrzebujesz stażu, po bootcampie – staż masz już za sobą.

Znalazłeś tańszy kurs i zatanawiasz się czy go nie wybrać? Pamiętaj, że kurs kursowi nie równy. Poza oczywistymi parametrami jak długość, tryb czy format kursu, zwracaj również uwagę na jego jakość. A tę gwarantuje firma szkoleniowa: jej doświadczenie w branży, sposób przygotowywania i aktualizacji programów kursów, przygotowanie do zajęć oraz dobór kadry prowadzących. Więcej o tym, dlaczego bootcampy są takie drogie znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Dlaczego bootcamp jest taki drogi?

Promocja dotyczy kursów e-learningowych Sages z aktualnie dostępnej oferty na stronie https://platforma.sages.pl/. Zniżka ważna jest przez 1 rok od zakończenia kursu Data Science.

Co obejmuje 50% zniżka na kursy e-learningowe Sages?

Nie czekaj aż wyprzedzą Cię inni - zainwestuj w siebie i stań się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy.

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów Data Science ciągle rośnie. Stań się jednym z nich.


Zapytaj o ofertę dla firm

© Sages. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kodołamacz.pl
Sages Sp. z o.o.
Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa

Masz pytania?

info@kodolamacz.pl
+48 538 499 408


Dane firmy

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, ?e zgadzasz si? na ich u?ycie. Mo?esz to zmieni? w ustawieniach swojej przegl?darki.
Polityka prywatności Akceptuję